Search

"Czy autorytety są wśród nas?"

There are no translations available.

Klasa II gimnazjum

Kolejne działania klasy II gimnazjum w projekcie ,,Czy autorytety są wśród nas?” polegały na przeprowadzeniu sondażu, mającego na celu zbadanie czy w środowisku lokalnym uczniów występują osoby uznawane przez członków rodziny i znajomych uczniów za autorytet. W tym też celu uczniowie przygotowali kolejną ankietę, a po zakończeniu badania sondażowego dokonali szczegółowej analizy jej wyników.

W badaniu sondażowym dotyczącym zagadnienia autorytetów wśród społeczności lokalnej brały udział 43 osoby, 21 mężczyzn i 22 kobiety. W badanej grupie przeważały osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym, zamieszkujące na wsi. Ponad połowa osób – 60,5% wskazała, że w ich środowiskach lokalnych występują autorytety i najczęściej odnajdują je wśród członków rodziny – 58%. Najbardziej pożądane cechy autorytetu to wg. respondentów: uczciwość - 46%, uczynność -28% oraz dobroć -23%. Ponadto 93% osób biorących udział w badaniu twierdzi, że warto mieć swój autorytet, a 58% uważa, że wybrany przez nich autorytet ma duży wpływ na ich życie.

Ponieważ wyniki badania wskazały, że grupom, w której najczęściej występują autorytety w środowisku lokalnym jest rodzina uczniowie postanowili przygotować wystawę poświęconą członkom swojej rodziny zatytułowaną ,, Bohaterowie codzienności – nasi rodzice”. W ramach przygotowań do wystawy uczniowie przeprowadzili z rodzicami wywiady, w których znalazło się wiele pytań o wybór zawodu i pracy oraz marzenia i cele życiowe ich rodziców. Następnie w formie pisemnej przedstawili krótko sylwetki swoich rodziców oraz wskazali mnóstwo pozytywnych cech i wartości życiowych własnych rodziców. Zwieńczeniem przygotowań do wystawy było przygotowanie gazetki ściennej w klasie II gimnazjum, na której znalazły się najbardziej poruszające opisy oraz zdjęcia rodziców uczniów. Wystawę uczniów można było zobaczyć w klasie II gimnazjum podczas poczęstunku w ramach szkolnej wigilii, która odbyła się 22 grudnia 2010 r.

Wspomniane działania uczniów przeplatały się również ze zdobywaniem kolejnych informacji na temat powszechnie uznawanych autorytetów, w tym też celu część uczniów odszukało publikacje książkowe i artykuły prasowe poświęcone wybitnym postaciom. Uczniowie odnaleźli ciekawe i nie rzadko intrygujące artykuły przedstawiające postacie naukowców, sportowców i wysokich duchownych. Najczęściej prezentowana przez uczniów była sylwetka papieża Jana Pawła II, u którego uczniowie często wskazywali wiele pozytywnych cech takich jak: tolerancja i nawoływanie do pokoju i sprawiedliwości.

Kolejne kroki w ramach projektu skierują uczniów w stronę przygotowania i przeprowadzenia szkolnych wyborów autorytetu, wyniki wyborów już wkrótce.Początki
Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej część treści nauczania określonych w podstawie programowej przedmiotu wiedza o społeczeństwie gimnazjum powinno zostać zrealizowane w formie projektu edukacyjnego. W związku z tymi postanowieniami w bieżącym roku szkolnym klasa II gimnazjum rozpoczęła realizację projektu noszącego tytuł: ,,Czy autorytety są wśród nas”. Celem projektu jest uzmysłowienie uczniom, że istnieją osoby, które mogą być wzorem dla innych ludzi oraz rozwijanie przekonania, że posiadanie autorytetów może okazać się przydatne podczas dokonywania wielu ważnych wyborów. A także uświadomienie zagrożeń związanych z nieumiejętnością stworzenia własnej hierarchii wartości. Ponieważ główne zagadnienie projektu jest ściśle związane ze społeczność lokalną, wśród której młodzi ludzie będą starali się odnaleźć swoje autorytety, na bieżąco będziemy przedstawiać państwu ważniejsze kroki podjętego działania.


 
Praca nad projektem rozpoczęła się od poszukiwania w różnych źródłach informacji dotyczących zagadnienia autorytetu. Następnie uczniowie samodzielnie opracowali i przeprowadzili ankietę wśród rodziców, rodzeństwa i sąsiadów, badającą ich wiedzę i opinie na temat autorytetów. Analiza wyników ankiety wykazała, że 80% badanych posiada swój autorytet i w większości naśladuje jego postępowanie. Ankietowani wykazali, że najwięcej osób godnych naśladowania odnajdują we własnej rodzinie, sportowcach i osobach duchownych. Ponad połowa ankietowanych stara się być autorytetem dla innych osób. Znaczna większość osób, bo aż 84% uważa, że autorytety są im w życiu potrzebne. Cechy, którymi powinien odznaczać się człowiek pretendujący do roli autorytetu to: inteligencja, chęć niesienia pomocy oraz pracowitość. W ostatnim pytaniu ankiety badani wskazali na bardzo negatywne zjawisko społeczne, a mianowicie w większości, bo aż 64% ankietowanych stwierdziło, że we współczesnym świecie zanikają autorytety. Wyniki ankiety skłoniły uczniów do głębszych badań nad zagadnieniem autorytetu. Postanowili przeprowadzić kolejne badanie i opracowali zestaw pytań do badania sondażowego wśród społeczności lokalnej. Kolejne wyniki badań, wnioski wynikające z nich oraz krótki raport z działań uczniów w ramach projektu już wkrótce.
 
Prowadzenie strony:dkorczak.eu
Zobacz: www.turbokluczcar.pl, www.parafiaiwanowice.pl, mechanika samochodowa olkusz, roboty ziemne kraków Szkolenia BHP e-lerning