nowi wolontariusze tabl

12 kwietnia podczas Mszy Świętej o godz. 10.00 zostali przyjęci do grona wolontariuszy Szkolnych Kół Caritas nowi członkowie. Pod koniec Mszy Świętej ks. Proboszcz modlitwą prosił o wszelkie potrzebne łaski, dla tych, którzy na co dzień chcą pomagać i nieść pomoc innym, bardziej potrzebującym pomocy zarówno duchowej jak i materialnej. Uwieńczeniem przyjęcia nowych wolontariuszy i prawnym wstąpieniem w szeregi pełniących dzieła miłosierdzia było wręczenie legitymacji.

R.J.

10
25
28
22
27
26
23
13
32
14
21
24
Previous Next Play Pause

 

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w lipcowej (10-12 lipiec) wycieczce do Budapesztu, prosimy o kontakt. Zapraszamy do sekretariatu szkoły w godzinach: 8.00-15.30.

 

Budapeszt i ZD Poskwitow 2015

 

Jest możliwość zorganizowania przez szkołę kolonii letniej dla uczniów szkoły podstawowej od kl. II oraz dla uczniów gimnazjum. Szczegółowy program zamieszczamy poniżej. Chętne osoby prosimy o zgłaszanie się do sekretariatu szkoły w godz. 8.00-15.30.

 

 Kolonia 2015 Bialka Tatrzanska

Jubileusz K Rozycka tabl

16 kwietnia jubileusz dwudziestopięciolecia pracy nauczycielskiej obchodziła Pani Krystyna Różycka. Moment wręczania bukietu Czcigodnej Jubilatce został przyjęty rzęsistymi brawami na stojąco i zakończył się spontanicznym odśpiewaniem „Sto lat”. Z okazji jubileuszu składamy Pani Krystynie serdeczne podziękowanie za wieloletnią działalność dydaktyczno-wychowawczą i życzymy dalszych osiągnięć w pracy zawodowej oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

red.

konkurs biblijny final 2015 tabl
11 kwietnia w Kielcach odbył się finał XX Diecezjalnego Konkursu Biblijnego. Uczestniczył w nim nasz uczeń Krystian Beliczyński, wykazując się dużą wiedzą z zakresu znajomości Ewangelii wg św. Mateusza. Gratulujemy!

R.J.

2
6
1
Previous Next Play Pause

 

zywa lekcja muzyki 2015 tabl

15 kwietnia 2015r. w naszej szkole odbyła się żywa lekcja muzyki. Uczniowie Szkoły Muzycznej w Słomnikach prezentowali swoje umiejętności gry na różnych instrumentach. Mogliśmy usłyszeć utwory wykonywane na: skrzypcach, flecie poprzecznym, saksofonie, akordeonie, gitarze, pianinie, cymbałach. W gronie wykonawców znalazło się osiem naszych uczniów. Koncert bardzo się podobał zarówno uczniom szkoły podstawowej jak i gimnazjum, wysłuchali go z dużym zaciekawieniem, a wykonawcy zostali nagrodzeni gromkimi brawami.

IMG_0235
IMG_0237
IMG_0250
IMG_0253
IMG_0238
IMG_0256
IMG_0246
IMG_0236
IMG_0244
IMG_0255
IMG_0248
IMG_0245
IMG_0241
IMG_0254
IMG_0252
IMG_0249
IMG_0240
IMG_0242
IMG_0257
Previous Next Play Pause

Kasia stapala tabl

Jak wszyscy wiecie w czerwcu moje życie przewróciło się do góry nogami. Już od kwietnia byłam osłabiona, ale winę zrzucałam na stres, nienależyte wysypianie się... itd. Z tygodnia na tydzień było coraz gorzej, a wyniki morfologii okazały się być fatalne… Diagnoza zabrzmiała jak wyrok: bardzo ciężka niedokrwistość aplastyczna (aplazja szpiku). Jest to choroba, w której szpik nie produkuje wystarczającej ilości krwi dla organizmu. W lipcu mój szpik prawie w ogóle nic nie produkował.., Komórkowość wynosiła 5%. Choroba rozwijała się w zastraszającym tempie. 3 tygodnie po rozpoznaniu moja odporność spadła do zera. Przez dwa miesiące byłam uzależniona od bardzo częstych transfuzji krwi, płytek i osocza. Ratunkiem był dla mnie przeszczep szpiku. Na szczęście moja jedyna siostra okazała się być moim bliźniakiem genetycznym. Pod koniec sierpnia po cyklu megachemii przeszłam przeszczep szpiku. Dzięki postawieniu szybkiej diagnozy i jak najszybszej transplantacji szpiku nadal tu jestem i wszystko idzie w dobrym kierunku. Niestety pięniądze odgrywają tu ogromną rolę Jestem podopieczną Fundacja Sedeka. Obecnie jestem na leczeniu immunosupresyjnym. Zażywam bardzo dużo drogich lekarstw (nie są one w pełni refundowane), często jeżdżę na badania, możliwe są okresowe hospitalizacje w przypadku wystąpienia komplikacji. To wszystko wiąże się z wysokimi kosztami. Pomóż mi wrócić do normalności.
Jeśli chcesz mi pomóc - przekaż mi 1% podatku. Jeśli możesz, przekaż moją prośbę dalej.

Dziękuję!!!

 

oblicz dialogu tabl

Uczniowie naszego gimnazjum biorą udział w programie edukacyjnym Młody Asyż. Młodzież na rzecz tolerancji i pokoju" Program jest integracyjną częścią wieloletniego projektu cyklicznego Oblicza dialogu prowadzonego przez Instytut Dialogu Międzykulturowego im. Jana Pawła II w Krakowie.

 

Program  adresowany jest do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych i pomyślany jako cykliczne, wieloletnie działanie edukacyjno – wychowawcze. Realizacja programu ma przyczynić się do pobudzania inicjatyw wychowawczych w szkołach, promowania wśród młodzieży wartości uniwersalnych, a także umożliwiać upowszechnianie dobrych praktyk wypracowanych przez uczestników projektu.

 

Najważniejszymi założeniami edukacyjnym projektu są:
- promocja wśród ludzi młodych działań i postaw otwartych na inne kultury i religie, zwalczających stereotypy, skierowanych na poznawanie i współistnienie w imię tolerancji i poszanowania ludzkiej godności,
- podkreślanie wspólnych płaszczyzn religijnych i kulturowych, takich jak: budownictwo sakralne, paralela obrazu stwórcy w różnych religiach, poszukiwanie absolutu, celebracja świąt w różnych kulturach i religiach,
- poznawanie podobieństw i różnic w porównywalnych obszarach kulturowych i religijnych jako droga do akceptacji odmienności.

 

Zgodnie z regulaminem programu uczniowie naszego gimnazjum zrealizują wiele ciekawych zadań i przedsięwzięć dotyczących tematu „Celebracja świąt w różnych kulturach  i religiach” jest to:
- poszukiwanie i gromadzenie wiadomości, materiałów, opracowań dotyczących tematu głównego;
- stworzenie i systematyczne prowadzenie strony internetowej;
- udział w przynajmniej dwóch przedsięwzięciach organizowanych przez podmiot zewnętrzny (wystawa, konferencja, warsztaty, projekty multimedialne, spektakle, pokazy);

- organizację na terenie własnej placówki oświatowej przynajmniej dwóch przedsięwzięć związanych z tematyką wielokulturowości;

 

Koordynatorem programu jest pani Renata Jagiełka, nauczyciele współodpowiedzialni za realizację projektu to pani Urszula Wykurz i pani Karina Znamirowska.

 

Informacje o wypełnianiu kolejnych zadań zamieszczane są na specjalnie utworzonej na potrzeby programu stronie internetowej http://poskwitow.obliczadialogu.pl/

 

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do odwiedzania strony i zapoznawania się z zamieszczanymi tam ciekawymi materiałami.

Anna Rerak